Hotels arrow russian visa  
currency converter     Friday, 12 July 2024
Rusya'da 3 Yillik Vize Alma Print e-mail

Rusya'da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almanın Yeni Prosedürü
(2011 senesinde başlayan bir uygulamadır)

Yüksek Kalifiyeli Uzman (YKU) = Highly Qualified Specialist (HQS) = Высококвалифицированный специалист (BKC)

Rusya'da 3 Yıllık Çalışma Vizesi Almanın aşamalarını aşağıda eski yıllarla karşılaştırmalı olarak bulacaksınız.

(1) Kota için başvuru
Yeni prosedüre göre YKU için kota başvurusu gerekmiyor, eski prosedüre göre kota başvurusu, her yılın Mayıs ayının 1'ine kadar bir sonraki gelecek yıl için, İşçi Bulma Kurumu'na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) yapılmalıydı.
Örneğin, 2012 yılında firmanızda bir uzmanı istihdam edeceksiniz, bu uzmanın pozisyonu için en geç 2011 yılının mayıs ayının 1'ıine kadar başvuru yapmanız gerekirdi, aksi durumda o uzmanı işe alamazdınız.

(2) Firmanızda istihdam edilecek pozisyonlar icin İşçi Bulma Kurumu'na ( Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvuru
Yeni prosedüre göre YKU için istihdam edilecek pozisyonlar için başvuru gerekmiyor, eski prosedüre göre istihdam edilecek pozisyonlar için İşçi Bulma Kurumu'na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvuru, Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni'ne (ИРС = Work Permit) başvurmadan en az 30 takvim günü önceden yapılmalıydı ve Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС = Work Permit) alınana kadar her 15 günde bir  İşçi Bulma Kurumu'na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) faks ile ya da bizzat gidilerek başvuru bu pozisyonlar için yenilenmeliydi.

(3) Firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni'nin (ИРС = Work Permit) alımı
Yeni prosedüre göre YKU için firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС = Work Permit) alınması gerekmiyor, eski prosedüre göre firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni'ne (ИРС = Work Permit) başvuru, İşçi Bulma Kurumu'na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) başvurudan 30 takvim günü sonra yapılabiliyor ve yine 30 takvim günü beklemek gerekiyordu. Daha açık anlatımla firma adına Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni (ИРС = Work Permit) alma toplamda 60 takvim günü kadardı.

(4) Şahsa ait Çalışma İzni (Разрешение на работу = Personal Work Permit)
Yeni prosedüre göre YKU için Çalışma İzni'nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit) alınması 14 iş günüdür, eski prosedüre göre Çalışma İzni'nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit) alınması 30 takvim günüydü.

(5) Rusya'ya çalışma vizesi ile giriş (Entry working visa)
Yeni prosedüre göre YKU için Çalışma vizesi alınırken gerekli olan davetiyeye (halihazırda Rusya'da Çalışma Vizesi ile kalmakta olanlara davetiye gerekmiyor) başvuru, şahsa ait Çalışma İzni'ne (Разрешение на работу = Personal Work Permit) başvuruya parelel olarak yapılabilir ve 14 iş gününde bu davetiye 3 yıllık olarak çıkar, eski prosedüre göre davetiye 10 takvim gününde cıkardı ama tek girişli olarak.

(6) Çok giriş çıkışlı çalışma vizesi
Yeni prosedüre göre YKU için çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin hazırlanma süresi 14 iş günüdür ve vizenin süresi ise 3 yıldır, eski prosedüre göre çok giriş çıkışlı çalışma vizesinin hazırlanma süresi 14 takvim günüdür ve vizenin süresi 1 yıldır. Bu arada çok giriş çıkışlı çalışma vizesi sözü geçen davetiyeye istinaden yurtdışındaki Rusya Konsolosluk'ları tarafından verilir. Veriliş süresi ilgili Rusya Konsolosluk'larina bağlıdır.

(7) Vize için gerekli davetiyenin çıkarılabilmesi, vize uzatma prosedürünün yapılabilmesi, migrasyon kaydının (registirenin) yapılabilmesi için firmanın Federal Migrasyon Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (UFMS)'nde kaydı
Hem yeni hem de eski prosedüre göre firmanın kaydı gereklidir.

(8) Kişiye ait vergi numarasının alımı ve registiresi
Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni'nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit) alınmasından sonraki 30 gün içinde vergi numarasının alımı ve registiresi gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu.

(9) Kişiye ait vergi numarasının Federal Migrasyon Bakanlığı'na bildirimi
Yeni prosedüre göre YKU için şahsa ait Çalışma İzni'nin (Разрешение на работу = Personal Work Permit) alınmasından sonra 1 ay içinde kişiye ait vergi numarasının bildirilmesi gerekmektedir, eski prosedüre göre gerekmiyordu. Vergi numarası belirtilen süre içinde FMS'e bildirilmemesi, Çalışma İzni'nin iptal edilmesine neden sayılabilir.

(10) Kişisel gelir vergisi
Yeni prosedüre göre YKU için 13%,  eski prosedüre göre 30% idi (altı ay geçtikten sonra bu oran yine 13%'e inecekti ama şahsın Rusya'da 1senede en az 183 kalması şarttı.)

(11) Minumum maaş tutarı
Yeni prosedüre göre YKU için yillik gelir en az 2 000 000 ruble olmalıdır, eski prosedüre göre zorunlu bir gelir tutarı tayin edilmemişti ( Rusya'da tayin edilen asgari maaş 10 000 rubledir.)

(12) İşe alınan şahsın vergi dairesine bildirimi
Hem yeni hem de eski prosedüre göre 10 takvim gününde vergi dairesine yazılı olarak bildirilmelidir.

(13) İşe alınan şahsın İşçi Denetleme Kurumu'na (Трудовая инспекция = Labour Inspection) bildirimi
Hem yeni hem de eski procedüre gore 30 takvim gününde İşçi Denetleme Kurumu'na (Трудовая инспекция = Labour Inspection) yazılı olarak bildirilmelidir.

(14) İşe alınan şahsın İşçi Bulma Kurumu'na ( Центр Занятости Населения = Employment Centre) bildirimi
Hem yeni hem de eski procedüre gore 30 takvim gününde İşçi Bulma Kurumu'na (Центр Занятости Населения = Employment Centre) yazılı olarak bildirilmelidir.(15) Vizenin geçerlilik süresi
Yeni prosedüre göre YKU için 3 yıldır, eski prosedüre göre 1 yıldı.